Høyere kompetanse – lavere risiko

Linjebygg kurssenter i Molde har mer enn ti års erfaring med opplæring, og vi er Norges største på flere av våre fagområder.

Vi tilbyr opplæring i flotte teorilokaler og markedets beste kurshaller, samt ett lager for kran- og truckopplæring. Linjebygg har kurs i blant annet tilkomstteknikk, fallsikring/redning, Isolatørfag, personløftere (lift), liten truck, løfteredskap, rigging, kran, vinsj og stillas.

Linjebyggs kurs

Linjebygg kurssenter rope-access

Om kurssenteret

Velkommen til vårt flotte kurssenter i Molde. Vi tilbyr opplæring i flotte teorilokaler og markedets beste praksishaller. Vi har to komplette kurshaller, samt ett lager for kran- og truckopplæring. Hallene er lyse og oppvarmet for best mulig læringsmiljø. 

Noen av våre sertifikater

SOFT Sertifisering AS
* Godkjent opplæringsbedrift i henhold til  NS 9600 Arbeid i tau. www.ttsoft.no 

Møre og Romsdal fylkeskommune
* Godkjent lærlingbedrift og prøvested innenfor stillas, isolasjon og løftefaget. www.mrfylke.no 

ASAS Sertifisering AS
* Sertifisert opplæring innen G11, G4 og liten truck. www.asassert.no

IRATA International
* full member Trainer – international rope access. www.irata.org

Det Norske Veritas
* ISO 9000-2008 og * ISO 14001-2004. www.veritas.no

Linjebygg kurssenter rigging

Generell informasjon

Informasjon om kursene, samt oppmøte og starttidspunkt sendes ut ved påmelding.

Kursbestiller (kontaktperson/kandidat) må lese denne informasjonen grundig og kontakte oss snarest om noe er uklart.

Kandidatene er selv ansvarlig for å oppfylle spesielle krav til sertifisering og forkunnskaper for de ulike kursene

Betalings- og avbestillingsvilkår
Private kandidater skal betale kursavgiften før kursstart. Faktura sendes ut i forkant.
Med mindre det kan fremvises gyldig legeerklæring, gjelder følgende avbestillingsvilkår:
– mindre enn 14 dager før kursstart; 50 % kursavgift
– mindre enn 7 dager før, eventuelt manglende oppmøte; 100 % kursavgift

Avlysning/kansellering
Vi forbeholder oss retten til – med minimum 7 dagers varsel – å avlyse/kansellere kurs dersom det er for få deltakere eller det inntreffer andre forhold som gjør at kurset ikke kan avvikles.

Kontaktpersoner

Linjebygg training center Geir-Bjerkeset

Geir Bjerkeset

Leder kurssenter

Fagområder:
Tilkomstteknikk, Fallsikring, Stillas, Stropp- og anhuker, Rigg, Kran, Truck

Tlf: +47 94 80 46 33
geir.bjerkeset@linjebygg.no

Linjebygg training center Helge Gussias

Helge Gussiås

Kursleder/ rådgiver

Fagområder:
Tilkomstteknikk, Fallsikring, Høyderedning, Rigg 

Tlf:  +47 95 80 17 00
helge.gussias@linjebygg.no

Linjebygg training center Hans Magne

Hans Magne Talstad

Kursleder/ rådgiver

Fagområder:
Fallsikring, Stropp- og anhuker, Rigg, Kran, Truck

Tlf: +47 97 55 26 27
hans.talstad@linjebygg.no

This website uses cookies. By continuing to use this website you consent to our use of cookies.